KO SMO?

KVIK.NET je osnovan 1989. godine. Od tog perioda firma beleži permanentan rast.

Najznačajnije reference preduzeća KVIK su u privatnom sektoru malih i srednjih preduzeća kao i u industriji. Kapitalizujući svoje ogromno iskustvo u tim sektorima poslovanja, KVIK pruža svojim korisnicima dragocenu pomoć u poboljšanju njihovog poslovanja kroz savremena softverska rešenja i konsalting u optimizovanju organizacije poslovnih procesa.

Integrišući najnovije informatičke tehnologije, KVIK pruža širok spektar usluga svojim korisnicima u okviru celog životnog ciklusa njihovih Informacionih sistema počev od profesionalnih konsalting usluga, preko integracije kompleksnih sistema, pa sve do potpunog održavanja i outsorceing-a. Konsalting je posebno usmeren ka razvoju aplikativnih rešenja, uvođenju najnovijih informatičkih tehnologija i izboru adekvatne računarske i komunikacione opreme, čime se korisnicima pruža neophodna pomoć u okviru njihovog celokupnog poslovnog procesa.

MISIJA I VIZIJA

KVIK nudi širok spektar usluga i aplikativnih rešenja, upravljanje proizvodnjom, e-business, a takođe i konsalting usluge u sistem integraciji. Obzirom da je učešće usluga Sistem Integracija u ukupnom volumenu na tržitu IT usluga sve značajnije, KVIK je posvetio posebnu pažnju ovoj vrsti usluga i intezivno razvija partnerske odnose sa domaćim i stranim isporučiocima. Pored toga, KVIK sistem je mogućnosti da pruži podršku i održavanje svojih aplikacija i u multi-vendor ambijentu.

Ključna rešenja koja nudi KVIK su sistemi koji su u potpunosti integrisana i otvorena rešenja propraćena kompletnim spektrom usluga u integraciji, uvođenju i obuci. Sva aplikativna rešenja su sastavljena od brojnih modula, čime je omogućena potpuna kastomizacija rešenja u skladu sa korisničkim zahtevima, u okviru toga su i neophodni moduli za nadgledanje, administraciju i eksploataciju sistema.

Kao standardna rešenja KVIK nudi sledeće proizvode:

KVIK - Bussines Works - poslovni paket

KVIK - Medic Works - za upravljanje ordinacijama, bolnicama, domovima zdravlja i klinikama

KVIK - News Works - za novinske agencije

KVIK - uGo - hotelsko poslovanje

KVIK - HR Manager - za organizacije sa velikim brojem članova

KVIK - eDoc - za svakoga.

NAŠI CILJEVI

Živimo veoma brzim životom. Svakog dana od nas se zahteva sve više, i sve više faktora učestvuje i opterećuje i pojedinca i poslovni sistem da daju više od sebe. Dokle? Dok u jednom trenutku ne dodje do preopterećenja iste te jedinke i istog tog sistema.

Ne dozvolite da uđete u "zonu" u kojoj bi želeli da date svoj maksimum, ali ne uspevate jer vas vaše okruženje ne prati u stopu. Uz pomoć naših rešenja i zajedničke istrajnosti da ih sprovedemo u vašem okruženju, dobićete vrhunski alat, kojim ćete "preseći" sve "čvorove" u vašem poslovnom okruženju, tako da naša rešenja traju i budu sve bolja, dok se razvijaju, i da vas za dugi niz godina prate u stopu kako rastete zajedno sa svojim biznisom. Ne čekajte da neko drugi reši vaše probleme, niti da rešenje "padne sa neba".

Hrabro zakoračite u promene. Jer kako drugi zahtevaju da vi obezbedite i završite svoj posao, tako i vi imate puno pravo da ubrzate i olakšate svoj posao, ne smanjujući protim učinak vašeg rada. Uvedite promene, jer svaka promena, pa makar i najteža, mora doneti neko dobro.

NAŠA REŠENJA

Možda su naša rešenja ono što tražite? Softver, čiji samo autori od "nule" i iskustvo, koje smo stekli u radu sa dosadašnjim klijentima čine nas, bez lažne skromnosti, veoma kompetentnim da vam ponudimo rešenja, koja će vas sigurno zadovoljiti i za koja ćete, kad ih primenimo u vašoj sredini, sigurno zaključiti da je trebalo ranije da ih primenite. Ali, nikad nije kasno. Kontaktirajte nas radi besplatne prezentacije. Sigurno ćete, makar i ne bilo ništa od saradnje, čuti i videti kako iskusni profesionalci umeju da olakšaju i ubrzaju praćenje poslovnih procesa.